Якість ґрунтів України та їх придатність для сільгоспвиробництва — результати агрохімічного обстеження

Якість ґрунтів України та їх придатність для сільгоспвиробництва — результати агрохімічного обстеження

Кислотність ґрунтів, вміст гумусу та корисних елементів, рівень забруднення в Україні — результати агрохімічних обстежень

Кислотність ґрунтів, вміст гумусу та корисних елементів, рівень забруднення в Україні — результати агрохімічних обстежень

Як змінюється стан українських ґрунтів з роками? Важливе питання, яке впливатиме на процеси в агровиробництві. Війна внесла свої вагомі корективи, але тенденції, що відбувалися до повномасштабного вторгнення також окреслюють ситуацію, з якою українські аграрії матимуть справу. Про це на конференції «Національний виклик: деградація ґрунтів чи відновлення їх родючості?», організованій компанією «БТУ-Центр», розповіла Світлана Романова, заступниця генерального директора з наукової діяльності ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», к. с.-г. н.

Діяльність ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» спрямована на вирішення питань, пов’язаних зі збереженням ґрунтів. Адже економічно ефективне господарювання значною мірою залежить від раціонального використання ресурсів, які залучаються до виробничих процесів. Щоб оцінити можливість цих ресурсів, необхідно мати об'єктивну інформацію про їхній потенціал. Надійним і найбільш поширеним засобом спостережень за станом ресурсів є їх моніторинг.

Інститут має 23 філії, які територіально розташовані в кожної області України і здійснюють цільове агрохімічне обстеження ґрунтів на землях сільськогосподарських угідь. Протягом 59 років з періодичністю в 5 років проведено 11 турів обстеження. Наразі проводиться 12-й тур, який завершиться у 2025 році.

Упродовж останнього, 11-го туру обстеження, який тривав у 2016-2020 рр., фахівці Інституту обстежили близько 10 млн га земель сільськогосподарського призначення за 20-ма агрофізичними, агрохімічними, радіологічними і токсикологічними показниками, які зазначені у паспорті поля земельної ділянки. При цьому було відібрана близько 1 млн 300 тис. ґрунтових зразків і виконано близько 4 млн 400 тис. лабораторних аналізів. За результатами обстежень землекористувачам і землевласникам надано понад 163 тис. агрохімічних паспортів.

Крім цього Інститут на основі результатів ґрунтових досліджень формує унікальну базу даних про стан ґрунтів в Україні.

Так, за результатами 11-го туру агрохімічного обстеження показали, що 24,4% обстежених ґрунтів є кислими, 57,2% — близькими до нейтральних та нейтральними, 18,4% — лужними. Середньозважений показник кислотності по Україні становить pH 6,2, що відповідає нейтральній реакції ґрунтового розчину. Проте через катастрофічне зменшення внесення хімічних меліорантів, застосування переважно фізіологічних кислих добрив спостерігається тенденція до підкислення ґрунтів. Передусім у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській. Хмельницькій і Черкаській областях. Унаслідок цього зменшуються площі ґрунтів з нейтральною реакцією ґрунтового розчину.

Рівні кислотності ґрунтів в Україні (Тут і далі - за даними ДУ

Рівні кислотності ґрунтів в Україні (Тут і далі - за даними ДУ "Держґрунтохорона")

Однією з найважливіших складових ґрунту є вміст гумусу. І слід сказати, що за останніх 30 років цей показник в середньому по Україні зменшився до 3,07%. І на сьогодні серед обстежених площ сільськогосподарських угідь в Україні переважають ґрунти з середнім підвищеним вмістом гумусу, їх 61,8%. Ґрунти з високим і дуже високим його вмістом становлять 20,3%, із низьким і дуже низьким — 17,9%. За останні 5 років показник зменшився в 10 областях. Найбільші зміни відбулися в ґрунтах Херсонської Хмельницької, Одеської й Кіровоградської областей.

Вміст гумусу в ґрунтах України

Вміст гумусу в ґрунтах України

90% обстежених ґрунтів України характеризується низькими та дуже низьким вмістом легкогідролізованого азоту. Середньозважений показник становить 111 мг/кг ґрунту. І порівнюючи з 10-м туром обстежень його вміст збільшився на 6 мг/кг. Проте в ґрунтах Харківської, Черкаської, Рівненської, Львівської, Хмельницької та Кіровоградської областей спостерігається зменшення цього показника.

Вміст легкогідролізованого азоту в ґрунтах України

Вміст легкогідролізованого азоту в ґрунтах України

За результатами 11-го туру агрохімічного обстеження 68,1% обстежених площ характеризується середнім і підвищеним вмістом рухомих сполук фосфору; 23,8% — високим та дуже високим і лише 8,1% — низьким і дуже низьким його вмістом. Порівнюючи з попереднім туром середньозважений показник вмісту рухомих сполук фосфору збільшився також на 6 мг/кг ґрунту і становить 117 мг/кг. Проте в окремих областях спостерігається зменшення його вмісту, а це Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Запорізька, Чернігівська і Волинська області.

Вміст рухомих сполук фосфору в ґрунтах України

Вміст рухомих сполук фосфору в ґрунтах України

Переважна більшість обстежених ґрунтів України 91% має високий підвищений і дуже високий середній вміст рухомих сполук калію і лише 9% низький і дуже низький його вміст. Середньозважений показник залишився на рівні попереднього туру. втрати в ґрунтах рухомих сполук калію впродовж останнього туру відбулися у Львівській і Запорізький Сумський Одеський Житомирський Волинський і Тернопільський областях.

Вміст рухомих сполук калію в ґрунтах України

Вміст рухомих сполук калію в ґрунтах України

62% обстежених ґрунтів України характеризуються низьким та середнім вмістом рухомої сірки. За результатами е-е 11-го туру середньозважений показник вмісту рухомої сірки має середній ступінь забезпеченості. Порівняно з попереднім туром зменшення вмісту рухомої сірки спостерігається в ґрунтах 12 областей України. Найбільше цей показник знизився в Харківській, Чернігівській і Рівненській областях.

На відміну від сірки, ґрунти України дещо краще забезпечені рухомими сполуками бору. Майже 90% обстежених площ характеризуються середнім підвищеним вмістом і порівняно з попереднім туром відмічено незначне зростання рухомих форм цього елемента.

Вміст рухомих сполук сірки та бору в ґрунтах України

Вміст рухомих сполук сірки та бору в ґрунтах України

62,1% українських ґрунтів, обстежених в 11 турі, характеризуються високим і дуже високим вмістом рухомих сполук кобальту — 0,4 мг/кг. Найвищі показники його вмісту спостерігаються у лісостеповій зоні — 0,41 мг/кг ґрунту, зоні Полісся та Степу — 0,39 мг/кг ґрунту. Досить високий вміст рухомих сполук кобальту спостерігається у Запорізькій (1,04 мг/кг) та Львівській (0,98 мг/кг) областях.

Середньозважений вміст рухомих сполук марганцю становить 15,6 мг/кг ґрунту і відповідають високому ступеню забезпечення. А 30,1% земель сільськогосподарського призначення характеризується дуже високим вмістом, 45,9% високим і підвищеними середнім, і лише 24% ґрунтів відносяться до зони недостатньо забезпеченої цим елементом. найвищий вміст рухомих сполук марганцю відмічена в зоні Полісся — це Закарпатська, Рівненська, Чернігівська області,  а також у зоні степу — Дніпровська, Запорізька, Одеська області.

Вміст рухомих сполук марганцю і кобальту в ґрунтах України

Вміст рухомих сполук марганцю і кобальту в ґрунтах України

Ґрунти України характеризуються низькою і дуже низькою забезпеченістю рухомими сполуками цинку. Середньозважений вміст за результатами обстеження становить 0,6 мг/кг ґрунту. За ступенем забезпеченості 96% обстежених площ має дуже низький його вміст. Найвищий вміст цинку спостерігається в ґрунтах Закарпатської області — 2 мг/кг, Львівської — 1,2 мг/кг, а найнижчий у Кіровоградській області — 0,3 мг/кг ґрунту.

На відміну від цинку, ґрунти України краще забезпечені рухомими сполуками міді. За ступенем забезпеченості 49% обстежених площ характеризуються підвищеним високими і дуже високим вмістом цього показника. Середньозважений вміст 0,26 мг/кг ґрунту, і це підвищений вміст. А найвищий вміст міді спостерігається в ґрунтах Львівської, Харківської, Чернівецької областей, а найнижчий — Чернігівської, Сумської і Кіровоградської.

Вміст цинку іміді в ґрунтах України

Вміст цинку іміді в ґрунтах України

На вміст важких металів було обстежено 8,6 млн га сільськогосподарських угідь. На 38,5% із них вміст рухомих сполук свинцю перебував у межах фонових значень. Близько 52% земель був малий, слабкий і помірний рівень забруднення, і на 8% середній і підвищений. Лише 1,5% обстежених площ мали високий та дуже високий рівень забруднення свинцем. Спостерігаються сільськогосподарські угіддя з підвищеним вмістом ГДК по свинцю в Дніпропетровській, Одеській і Миколаївської областях.

51% обстежених площі господарських угідь зі вмістом рухомих сполук кадмію перевищували фонове значення. Найбільший вміст рухомих сполук кадмію відмічено у Дніпровській Львівській Черкаській областях — це помірне забруднення, у трьох областях (Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська) на площі 49,3 тис. га спостерігалося перевищення ГДК.

Вміст свинцю і кадмію в ґрунтах України

Вміст свинцю і кадмію в ґрунтах України

99,8% обстежених площ сільськогосподарських угідь за щільністю забруднення цезієм-137 належать до умовно чистої території для ведення сільського господарства — до 5 Кі/км2. Сільгоспдіяльність можна там здійснювати без обмежень. На 14,8 тис. га обстежених площ щільність забруднення становить від 5 до 15 Кі/км2 — це зона гарантованого добровільного відселення. Щодо стронцію, то 99,6% обстежених угідь є умовно чистими, а 0,4%, забруднені стронцієм у межах від 0,15 до 3 Кі/км2 і належать до зони гарантованого добровільного відселення.

Отже, за результатами 11-го туру агрохімічних обстежень середньозважений показник еколого-агрохімічної оцінки ґрунтів по Україні становить 50 балів і відповідає середній якості, а більшість ґрунтів — VI класу. В степовій зоні це 55 балів, лісостепової зоні — 50 балів, у Полісі 42 бали. У розрізі областей цей показник варіює від 38 балів у Сумській області до 69 у Кіровоградській.

Якість ґрунтів в Україні

Якість ґрунтів в Україні

Найкращими є ґрунти Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Тернопільської, Миколаївської та Черкаської областей.

Порівняно з 10-м туром обстеження в Одеській і Сумській області спостерігалось погіршення, а в Івано-Франківській і Закарпатській областях — поліпшення якості ґрунтів.

Світлана Романова, заступниця генерального директора з наукової діяльності ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»